The team

Executive Comittee

Luis Pérez Freire - Director General de Gradiant

Luis Pérez Freire

Executive Director

Fernando Jimenez Míguez

General Manager

David Chaves Diéguez

Director of Intelligent Networked Systems (INetS)

Helena Fernández López

Directora de eSalud

Daniel González Jiménez

Director of Multimodal Information

Jorge Munir El Malek Vázquez

Director of Advanced Communications

Antía Fernández López

Director of Services & Applications

Multimodal Information

Adrián García García

Artur Costa Pazo

Daniel Pereira Fernández

Daniel Pérez Cabo

David de la Iglesia Castro

David Jiménez Cabello

Diego Pérez Vieites

Dolores María Núñez Taboada

Esteban Vázquez Fernández

Francisco Garcia Salomon

Hugo Román García-Pardo Rodríguez

Iván Nieto Sousa

Jesús Rogríguez Piñeiro

Jorge Naya Macías

Jose Antonio Rodríguez Artolazábal

Juan José Moreira Pérez

Julián Lamoso Núñez

Pablo Dago Casas

Raquel Dosil Lago

Vicente Machado Fernandes

Networked Intelligent Systems (iNets)

Adrián Abalde Méndez

Alberto Castelo Becerra

Bruno Fernández Castro

Carlos Giraldo Rodríguez

Daniel García Coego

Héctor Cerezo Costa

Joaquín Lago Fernández

Lucía Díaz Rodríguez

Manuela Martín Vicente

Marta Sestelo Pérez

Miguel Ángel Silva Miguélez

Pablo Couñago Soto

Rafael Pedro Martínez Álvarez

Vanesa Fernández Díaz

Victor Alonso Macías

Services And Applications

Agustín Cañas Rodríguez

Alexandre Pellitero Rivero

Andrés Estévez Costas

Borja Pintos Castro

César Landesa Gomez

Daniel Amós Rodríguez Silva

David Acuña González

David Álvarez Pérez

David Fernández Hermida

Fernando Vilas Maciel

Germán Garisto Viso

Gonzalo Jiménez Balsa

Iago Lluque Fandiño

Iago López Román

Ivan García Nogueiras

Jaime Loureiro Acuña

Javier García Alonso

Javier Guzmán Figueira Domínguez

Jose Luis Otero Pena

Juan González Martínez

Juan Pablo Rey Souto

Julian Jiménez González

Lilian Adkinson Orellana

Lorens León Parra

Lorenzo García Cortiñas

Nora Martínez Villanueva

Pablo Dago Casas

Rafael Cid Ançay

Rafael de Vega Flores

Roberto Salgado Ladrero

Advanced Communications

Alexandre Tornero Viñas

Andrés Ferreiro González

Brais Ares Fernández

David Fondo Ferreiro

David Zamorano

Elena Rey Villaverde

Erasmo Alonso

Fernando Carmona Pérez

Iago Gómez Alonso

Jose Antonio Rodríguez Negro

José Benito Diéguez Teixeira

Lucas Val Terrón

Luis Pérez Roca

María Crego Blanco

Pablo González

Pablo Losada Sanisidro

Paula Taboada Troitiño

eHealth

Lorena González Castro

Luis Manuel Morán Hermida

Moisés Vilar Vidal

Pablo Barreiro Vieites

Victoria Cal González

Administration and Support

Reporting directly to General Manager

Alicia Jiménez González

Daniel Ramos Hernández

Iria Pérez Pintos

Isabel Codes Saenz

Jose Manuel Dorado Pardo

Leticia Torrejón Casalderrey

Marcos Álvarez Díaz

Miguel Moure Alonso

Miguel Regueiro Alonso

Natalia Rivas Belmonte

Paula Tosar Méndez

Ruth Muleiro Alonso

Sara Campos Márquez